Battonya Város szennyvízelvezetésének
és -tisztításának bővítése, korszerűsítése


KEHOP-2.2.2-15-2015-00008


Üdvözöljük a „Battonya Város szennyvízelvezetésének és -tisztításának bővítése, korszerűsítése” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt információk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Battonya város Önkormányzata
Szerződött támogatás nettó összege: 3 797 118 817 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 90,3 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00008
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.28.

A jelenlegi szennyvíztisztító telep biológiai tisztítással oxidációs árkos, eleveniszapos technológiával tisztítja meg a szennyvizet. A korábbi előírásoknak megfelelően tervezett és megépített szennyvíztisztító telep ma már nem minden esetben elégíti ki a követelményeket. Battonya csatornahálózata elválasztott rendszerű, a település lakosságának mintegy 11,6 % - át érinti. A keletkező szennyvizek a csatornahálózatba kerülve gravitációsan jutnak a szennyvíz öblözeteknek megfelelő átemelőkbe.

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a meglévő beton és ac. vezetékek általánosan rossz állapotban vannak. A hálózat állapotának ismeretében megállapítható, hogy a fennálló probléma a meglévő hálózat egyes elemeinek rekonstrukció alá vonásával már nem orvosolható gazdaságosan, így a település teljes területén új szennyvízcsatorna hálózat épül.

A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Battonyai szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, illetve a működő, meglévő szolgáltatás bővítése, illetve korszerűsítése elengedhetetlen.

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.


Események


A rovat feltöltés alatt.


Galéria


Kivitelezés

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés